O podjetju

Kronologija razvoja podjetja

1952

Prvotno podjetje, ki se je imenovalo Dimnikarsko podjetje Prevalje, je bilo ustanovljeno 17.03.1952 v Prevaljah.

1968

V letu 1968 je podjetje spremenilo kraj in ime podjetja s preselitvijo na Ravne na Koroškem in s preimenovanjem v Dimnikarsko podjetje Ravne.

1976-1981

V letih od 1976 do 1981 je bilo podjetje združeno v SOZD Združena dimnikarska podjetja Maribor, v katerega so bila združena še dimnikarska podjetja Maribor, Ptuj, Murska Sobota in Celje.

1995

V letu 1995 je podjetje na podlagi Obrtnega zakona pridobilo Obrtno dovoljenje za področje opravljanja dimnikarske službe.

1996

V letu 1996 je podjetje zaključilo lastninsko preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo, katere družbeniki so zaposleni in bivši zaposleni delavci. Spremenjeno je bilo tudi ime družbe, ki sedaj glasi EKO DIM d.o.o., družba za opravljanje dimnikarske dejavnosti.

1999

V letu 1999 je družba pridobila certifikat kakovosti ISO 9002, ki ga je na eksternih presojah že večkrat uspešno zagovarjala.


Sedanji status družbe:

EKO DIM d.o.o. je družba za opravljanje dimnikarske dejavnosti, ki ima sedež na Ravnah na Koroškem, Gačnikova pot 2. Dimnikarske storitve se opravljajo v 27 občinah na področju Koroške ter spodnje in zgornje Savinjske doline. Organizacijsko delo v družbi poteka v okviru dveh sektorjev, ki sta sestavljena iz poslovnih enot, kjer imajo delavci poslovne prostore na teritorijih svojega delovanja.

Osnovni podatki podjetja:

Naziv: EKO DIM d.o.o. Družba za opravljanje dimnikarske dejavnosti
Šifra dejavnosti: 81.220
Davčna številka: SI31371060
Matična številka: 5144604
Številka transakcijskega računa: 02470-0011157064 (NLB d.d.)
6100-00006315241(Delavska hranilnica d.d.)
Številka vpisa v sodni register: 96/0032 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Osnovni kapital: 82.706,97 €

Kontaktni podatki

EKO DIM d.o.o.
GAČNIKOVA POT 2,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Fax: 02 82 20 952
E-mail: info@ekodim.si

Obvestilo uporabnikom dimnikarskih storitev: Nov zakon o dimnikarskih storitvah - KLIK Novica - KLIK

EKO DIM d.o.o.

GAČNIKOVA POT 2,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Brezplačni klici:

Fax: 02 82 20 952
E-mail: info@ekodim.si

Facebook

Več o podjetju

Vloga dimnikarske službe

Izvajanje nadzora nad malimi kurilnimi napravami, odstranjevanja katranskih oblog – čiščenje zaradi zagotavljanja požarne varnosti, varovanje človekovega zdravja, varstvo okolja.

© 2016 EKO DIM d.o.o.