Storitve

Storitve podjetja EKODIM d.o.o. obsegajo:

Očiščene kurilne in dimovodne naprave zagotavljajo požarno varnost in učinkovitejše delovanje. Čiščenje dimovodnih naprav se opravlja zaradi zagotavljanja ustreznejšega odvoda dimnih plinov in s tem boljšega delovanja kurilnih naprav. Čiščenje kurilnih naprav pa zmanjša stroške porabljene energije (vsak milimeter sajastih oblog na kotlu poveča porabo energije za 3-5%).

Roki izvajanja čiščenja KN do 50 kW: TRDNO 4x v kurilni sezoni, Biomasa 2x v kurilni sezoni, OLJE 1x v kurilni sezoni, PLIN 1x v kurilni sezoni.

Čiščenje zračnikov se opravlja zaradi požarne varnosti ter zagotavljanja ustreznega odvoda ali dovoda zraka v stanovanje ali prostor, kjer zgoreva gorivo. Čiščenje se opravlja 1x letno.

Na kurilnih in dimovodnih napravah ter zračnikih se 1x letno opravi pregled. Praviloma se storitev opravi hkratno s čiščenjem naprav. S pregledi se uporabnike opozarja na morebitne napake na napravah, ob tem se uporabniku izda poročilo o ustreznosti ali morebiti potrebni odpravi napak.

S tem se zagotavlja požarna varnost (zmanjšanje števila dimniških požarov), osvešča uporabnike o stanju njihovih naprav, hkrati pa se zagotavlja zdravstvena varnost (nevarnost pred zastrupitvijo z dimnimi plini) in tveganja povezana z varstvom okolja (izpusti-emisije).

Na vseh malih kurilnih napravah na plin in olje je potrebno 1x v kurilni sezoni opraviti meritve emisij dimnih plinov. Pri tem gre za preveritev ustreznosti zgorevanja in hkrati preverjanje izpustov emisij iz kurišč malih kurilnih naprav. V primeru neustreznega zgorevanja, povišanih izpustov ali prevelikih izgub na napravi je potrebno pomanjkljivosti v roku, ki ga določi dimnikar, tudi odpraviti.

Z opravljeno storitvijo - meritvami emisij - stranka pridobi neodvisno mnenje strokovnjaka z namenom učinkovitega delovanja kurilne naprave in manjše porabe goriva.

Katranske obloge nastajajo pri nepopolnem zgorevanju goriv v kurilni napravi. Vzrokov za nastanek kreozota (kepastih, mokrih ali katranskih) oblog je več. V večini primerov pa gre za neustrezno uporabljeno gorivo (mokra drva, odpadki), nezadostno količino zgorevalnega zraka (ni zračnika ali nova okna s tesnili), neustreznega odjema kurilne naprave ali predimenzionirano kurilno napravo ter nepravilen način kurjenja (prenalaganje kuriva v kurišče).

Obloge v dimniku odstranjujemo na dva načina, in sicer z mehanskim odstranjevanjem (frezanjem oblog) ter izžiganjem katranskih oblog.

Prvi pregled se opravlja zaradi zagotavljanja ustreznosti vgrajenih naprav, s katerimi bo uporabnik ob pravilni vgradnji in izpolnjenimi tehničnimi pogoji za obratovanje in vzdrževanje, zadovoljen. Predmet prvega pregleda je celosten sistem kurilne in dimovodne naprave, skupaj z dovodom zgorevalnega zraka. Namen pregleda je zmanjšati človeške napake pri vgradnji in zagotovitev varnega obratovanja kurilne in dimovodne naprave.

Za vsako novo ali rekonstruirano malo kurilno napravo si moramo, preden jo damo v obratovanje, pridobiti pozitivno poročilo o prvem pregledu, ki si ga moramo pridobiti pri koncesionarju za izvajanje dimnikarske dejavnosti. Da si lahko pridobimo navedeno, se mora izvesti postopek prvega pregleda, ki ga sprožimo z zahtevkom za prvi pregled.

Izredni pregled se opravi na zahtevo inšpekcijskih služb.

Pri opravljanju storitev čiščenja in pregleda in meritev emisij na napravah, dimnikarji svetujejo strankam o pravilni uporabi kurilnih in dimovodnih naprav, pravilnem načinu kurjenja in ustreznosti zgorevanja kuriv, z namenom zmanjšanja porabe goriv, zmanjšanja izpustov in s tem čistejšemu okolju.

V kolikor pa potrebujete strokoven nasvet, nas kontaktirajte, do vas bomo napotili ustrezno usposobljenega delavca, ki vam bo z veseljem pomagal.

 

Kontaktne informacije

Tel: 080 72 73

Spletni kontakt

Obvestilo uporabnikom dimnikarskih storitev: Nov zakon o dimnikarskih storitvah - KLIK Novica - KLIK

EKO DIM d.o.o.

GAČNIKOVA POT 2,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Brezplačni klici:

Fax: 02 82 20 952
E-mail: info@ekodim.si

Facebook

Več o podjetju

Vloga dimnikarske službe

Izvajanje nadzora nad malimi kurilnimi napravami, odstranjevanja katranskih oblog – čiščenje zaradi zagotavljanja požarne varnosti, varovanje človekovega zdravja, varstvo okolja.

© 2016 EKO DIM d.o.o.